• System gwarantujący podporę konstrukcji naziemnychSystem Tiltex to system gwarantujący ustabilizowanie konstrukcji naziemnych. Elastyczne pomysły dla podłoża powstają na bazie nowatorskich technik. Produkty typu lining of ditches można bez trudu ukształtować jak i prędko założyć. Są trwałą strukturą dla gruntu. Jako ground structures reinforcement sprawdzą się perfekcyjnie. Wykwalifikowani inżynierzy z przedsiębiorstwa Civil Rock regularnie ulepszają wartość…

    Read more
  • System gwarantujący ustabilizowanie budowli naziemnychSystem Tiltex to system gwarantujący podporę konstrukcji naziemnych. Elastyczne rozwiązania dla podłoża rodzą się na bazie innowacyjnych technologii. Wytwory takie jak lining of ditches można bez problemu uformować jak i szybko montować. Są mocną strukturą dla gleby. Jako ground structures reinforcement sprawdzają się wzorowo. Doświadczeni technicy z zakładu Civil Rock stale…

    Read more

Kategorie

Publikacje: